HerbaslogoPanevėžio apygardos administracinis teismas

Naujienos

Konkursas į teisėjo padėjėjo pareigas (0)
2017-10-05
 

Panevėžio apygardos administracinis teismas skelbia konkursą teisėjo padėjėjo (karjeros valstybės tarnautojas A lygis, 13 kategorija) pareigoms eiti (Valstybės tarnybos departamento pranešimo numeris – 36608).

 

Dokumentai dalyvauti konkurse pateikiami nuo 2017 m. spalio 5 d. iki 2017 m. spalio 25 d. įskaitytinai tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, kurią rasite www.vtd.lt.

 

Išsamesnė informacija apie konkursą suteikiama tel. (8 45) 509 617 arba el. p. panevezio.administracinis@teismas.lt

 

 

Konkursas laisvai teisėjo padėjėjo vietai užimti vyks Panevėžio apygardos administraciniame teisme, adresu Respublikos g. 62, Panevėžyje. Apie tikslią konkurso datą, laiką ir vietą pranešime ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki konkurso pradžios, per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

 

 

 

PANEVĖŽIO APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO

TEISĖJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Panevėžio apygardos administracinio teismo teisėjo padėjėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 13.

 

 

II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS

 

 

4. Teisėjo padėjėjo pareigybė reikalinga patarti teisėjams įstatymų ir kitų teisės aktų analizės, taikymo, sisteminimo klausimais, padėti rengti bylas nagrinėjimui teismo posėdyje.

 

 

III. VEIKLOS SRITYS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – teisės ir dokumentų valdymo.

 

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro ir magistro arba vientisųjų studijų magistro kvalifikacinis laipsnis);

6.2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius teismų, teismų savivaldos sistemos veiklą, teismo procesą, viešąjį administravimą;

6.3. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

6.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo principus;

6.5. mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

 

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. renka teisėjui reikalingus įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, teisinę bei kitą informaciją, analizuoja ir teikia išvadas;

7.2. išanalizuoja rengiamų teismo posėdžiui bylų medžiagą, įvertina ir apibendrina bylose esančias teisės problemas, teikia motyvuotas išvadas dėl bylose esančių teisės aiškinimo ir taikymo problemų sprendimo, teikia pasiūlymus dėl bylose surinktų įrodymų vertinimo;

7.3. rengia procesinių dokumentų projektus;

7.4. atlieka sustabdytų administracinių bylų kontrolę;

7.5. atlieka šiai pareigybei nustatytas pareigas, susijusias su Lietuvos teismų informacine sistema LITEKO, pagal teismo pirmininko patvirtintą tvarką;

7.6. teisėjo pavedimu nagrinėja (teisme gautus) asmenų skundus, pareiškimus ar prašymus ir juos išnagrinėjus pateikia savo pasiūlymus dėl juose iškeltų klausimų, parengia reikiamų raštų projektus;

7.7. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;

7.8. prireikus, rengia kitų teismo vidaus tvarkomųjų, organizacinių ir informacinių dokumentų projektus;

7.9. vykdo kitus teisėjų ir teismo pirmininko nenuolatinio pobūdžio pavedimus, skirtus tam, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

 

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus teismo pirmininkui.

 
Informaciją atnaujino: Vitalija Mikonienė
Informacija atnaujinta: 2017-10-05 15:50
Naujas komentaras
Jūsų el. paštas
Jūsų vardas
Komentaras
Apsaugos kodas secimg
 
Komentarai (0)

Veiklos teritorija

Veiklos teritorija

Darbo laikas

I-IV  8.00 - 17.00

V      8.00 - 15.45

Pietų pertrauka
12.00 - 12.45

Skundų (prašymų) priėmimo laikas

I

8.00 - 18.00

II 8.00 - 18.00
III 8.00 - 17.00

IV

8.00 - 17.00

 V 8.00 - 15.45

Pietų pertrauka

12.00 - 12.45

Kontaktai

Respublikos g. 62
LT-35158 Panevėžys
Tel. (8 45) 583150

Mob. tel. +370 672 27 354

Faks. (8 45) 584720

panevezio.administracinis@teismas.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188734685

EPP
Virtuali teismo salė
Atviras teismas
Vaiko apklausa teisme
Teismų pranešimai
NTA
Facebook
Yotube
 
Viso apsilankė:908942Šiandien:671Dabar naršo:4